Facebook

"PRENOŠENJE ZANATA TKANJA NA MLADE"

 

08.11.2012god. 

Potrebno je mladima predočiti kvalitete i mogućnosti tradicionalnih zanata, u ovom slučaju tkanja. Sticanjem veštine tehnike tkanja mladima se otvara još jedna mogućnost za pokretanje sopstvenog posla, podsticanje kretivnosti mladih, očuvanje tradicije, mogućnost saradnje sa kulturno umetničkim društvima kao što su : „Riznica“, „Abrašević“, „Mašinac“...

Kroz ovaj projekat predviđene su sledeće aktivnosti: upoznavanje sa učesnicima radionice, uvod o istoriji tkanja, predstavljanje delova razboja i pojašnjenje o samom principu tkanja priprema prediva za tkanje, postupak snovanja i postavljanje prediva na razboj, tkanje t.j. izrada tkanine, skidanje tkanine sa razboja i finalna obrada izatkane tkanine.

Na kraju ove radionice predviđena je izložba izatkanih tkanina.

Realizacijom ovog projekta dolazi do edukacije mladih i drugih polaznika o osnovama tkanja. Nakon završenog projekta učesnici će ovladati tehnikom ovog starog zanata koji odumire. Takođe doprineće se očuvanju naše tradicije.Ovo je jedan od doprinosa održivosti  zanata tkanja u našem društvu. 

 

 

 

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.