Facebook

"PREZENTOVANJE MLADIH U MEDIJIMA "

22.03.2012.god.

Prezentovanje mladih u medijima je nastavak projekta Mladi u medijima koji ima za cilj edukovati grupu zainteresovanih mladih koji će na adekvatan način predstaviti javnosti potrebe njihove generacije i doprineti uslove za aktivno učestvovanje mladih u medijima na lokalnom-regionalnom nivou.

Edukacija mladih se vrsi kroz radionice. 

 

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.