Facebook

"MLADI U MEDIJIMA"

12.09.2011.god.

   Kroz ovaj projekat,predviđena je edukacija mladih iz oblasti: novinarstva ,kamere i svetla, održavanju i ažuriranju sajtova .Na taj način bih pružili edukciju mladima iz najzastupljenijim medija:televizije, novina, interneta.

Opšti cilj projekta je doprinosstvaranju uslova za aktivno uključivanje mladih u sistem informisanja na lokalnom/regionalnom nivou.Cilj jeedukovati grupu mladih polaznika novinarske radionice iz oblasti osnove novinarstva. Edukovati mlade kako prezentovati medijima svoje aktivnosti, način na koji će se predstaviti javnosti dati značaj njihovim potrebama i interesovanjima kroz pisanu i estetcku formu (svetla, kadrova, načina odevanja...) 

Rezultate koje očekujemo u našoj socijalnoj sredini je bolja informisanost, komunikacija mladih između sebe, medija i povezivanje sa institucijama u gradu. Nakon sprovedene edukacije mladi će biti spremni za rad u medijima.

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.