Facebook

„5 MINUTA EKOLOGIJE“

 

08.11.2012.god.

sp10

 U projektu "5 minuta ekologije" u emisiji "Lufting", u koju planiramo da uključimo kao sagovornike mlade iz ekoloških udruženja i reciklažnih centara, kao i snimanje  kadrova sa terena, proizvešćemo rubliku posvećenu edukaciji stanovništva o različitim vidovima očuvanja životne sredine. 

 

Ovakva rublika u emisiji koja bih prevashodno stavila akcenat na Kraljevo i okolinu znatno bih izvršila uticaj na našu životnu okolinu. Projektom predviđene aktivnosti, su u skladu sa ciljevima i aktivnostima predviđenim sa „Zelenom knjigom“Evropske Unije. 

Cilj projekta je edukacija mladih i ostalog stanovništva o sopstvenom uticaju na životnu sredinu. Kao i obogaćivanje medijskog programa  informisanja na lokalnom/regionalnom nivou. 

 

 

 

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.