Facebook

Fotografije sa snjimanja

Fotografije sa snjimanja spice za projekat " 5 minuta ekologije.

2012.god.

 

Fotografije sa snjimanja spota

U saradnji sa Narodnim Muzejem Kraljevo realizovan je kratki video film o projektu „Vašar baštine“,i na taj način promovisan je projekat .

27.10.2011.god.

Fotograf: Nenad Milenković - Indi

Radionica NVO " Plave senke "

Fotografije sa radionice " Prenošenje zanata tkanja na mlade " u realizaciji NVO "Plave senke" .

2012.god.

Fotografije sa radionice

Proekat  "Prezentovanje mladih u medijima" radionica NVO " Plave senke " .

2012.god.

Fotografije sa snjimanja spota "Bezbednost u saobraćaju"

"Bezbednost u saobraćaju"

2011.god.