Facebook

Savet za mlade konferencija za štampu

U kampanji za formiranje Saveta za mlade,Plave senke, KVART,Kreativne radionice, Kraljevački forum, Pozitivna omladina 

27.03.2014.god

Fotograf: Nenad Milenković - Indi